AKTUALNOŚCI

 

 

  

Rok 2013 w branży kamieniarskiej
(05.12.2013)


Rok 2013 przyniósł wiele ważnych wydarzeń dla branży kamieniarskiej, które można by było spuentować hasłem „ Konsolidacja środowiska branży kamieniarskiej oraz promocja krajowa i międzynarodowa granitu jako kamienia naturalnego”.

Jedną z takich inicjatyw, która szerokim echem odbiła się w kraju, była międzynarodowa konferencja „Kamień naturalny w sercu Europy”, zorganizowana w Karpaczu przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Konferencja została dofinansowana z funduszy unijnych i miała na celu nawiązanie współpracy transgranicznej z Niemcami, a dokładniej ze Związkiem Kamieniarzy Saksońskich. Ważna w tym przedsięwzięciu była promocja branży i kamienia naturalnego w kraju i w Europie. - Podczas konferencji mówiliśmy o zastosowaniu kamienia naturalnego w różnych gałęziach przemysłu, o szkolnictwie, o wymianie doświadczeń między naszymi związkami w zakresie wykonawstwa, wystawiennictwa i współpracy w dziedzinie handlu i innych około branżowych przedsięwzięć. Zaznaczam, że wydobycie i obróbka kamienia to nie tylko produkcja i handel, to również stworzenie pewnego otoczenia dla tej branży – komentuje Stanisław Sitarz, prezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

Strzegom urósł do miana centrum krajowego kamieniarstwa i jest „Granitowym Sercem Polski”. - W Strzegomiu mamy wszystko - dodaje prezes - co jest potrzebne do kontynuowania rozwoju i osiągnięć branży kamieniarskiej, edukacji młodego pokolenia w zakresie górnictwa odkrywkowego. Utworzyliśmy technikum i zasadniczą szkołę zawodową, mamy wysoko notowane firmy konsultingowo – doradcze, które wydają ekspertyzy i opinie, mamy biegłych sądowych w zakresie kamieniarstwa, którzy obsługują całą Polskę, jesteśmy potentatem w tym zakresie i nie ustajemy w działaniach. Obecnie Fundacja „Bazalt”, przygotowuje się do zawiązania klastra kamieniarskiego, co będzie pewną integracją środowiska. Wierzę, że kamieniarstwo w Strzegomiu będzie wzrastać i się rozwijać.

Wysokim poziomem merytorycznym konferencji, jak również jej efektami był zachwycony Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia, który z ramienia władz samorządowych uczestniczył w konferencji.

-Wiele ważnych zagadnień dla rozwoju branży kamieniarskiej podejmowano podczas konferencji – relacjonuje Zbigniew Suchyta - Z wielką uwagą wysłuchałem prezentacji ze strony niemieckiej, która również bardzo duże znaczenie przywiązuje do kształcenia młodzieży w tej branży. Mają swoją szkołę, świetnie funkcjonują, dlatego w drugim dniu Kongresu rozmawialiśmy też długo na temat podjęcia współpracy z naszą szkołą kamieniarską. Pojawił się tam bardzo ciekawy pomysł, żeby objąć kilku uczniów naszej szkoły taką specjalną opieką w ramach realizacji własnego projektu, który polegałby nie tylko na wizycie w niemieckiej szkole, ale też na podjęciu tematycznych działań po powrocie, np. opieka nad obiektem, czy renowacja pomników na cmentarzu. Czyli to, czego nauczyliby się tam w Niemczech, mogliby tu kontynuować jako praktyczną realizację zadania. I to byłby namacalny efekt współpracy. Myślę, że na płaszczyźnie edukacji będą duże możliwości rozwoju.

To wizje przyszłości, a jaki był rok 2013 w ocenie przedstawicieli branży kamieniarskiej ? Bogusław Solima, wiceprezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej uważa, że to był „kolejny mniej ciekawy rok dla całej branży kamieniarskiej”.
- Przedłużająca się zima spowodowała, że większość firm zaczęła sprzedawać swoje wyroby dopiero od maja – wyjaśnia - Firmy rozpoczęły więc rok z bagażem długów oraz koniecznością nadrobienia sprzedaży z pierwszych czterech miesięcy roku i to w krótkim okresie czasu. Wydaje się jednak, że wielu firmom zabraknie czasu, aby straty z pierwszych 4 miesięcy nadrobić do końca tego roku oraz wypracować taki zysk, aby mieć środki na podstawowe wydatki w najbliższych miesiącach zimowych.

Kończący się rok może jednak napawać optymizmem. - Pod koniec tego roku – stwierdza wiceprezes - ukazało się bowiem dużo przetargów publicznych i wszystko wskazuje na to, że w roku przyszłym będzie ich zdecydowanie więcej. Według optymistycznych prognoz większość firm kamieniarskich powinna mieć w roku 2014 pełny portfel zamówień i nie powinna narzekać na brak pracy.

Jak podkreślają prawie wszyscy kamieniarze, bieżący rok upłynął pod znakiem niskich cen na wyroby z kamienia i konkurencji taniego kamienia pochodzącego z Chin.

-Rzeczą, która mogłaby bardzo pomóc branży kamieniarskiej oraz sprzyjać jej rozwojowi – podkreśla Bogusław Solima – byłoby dokonanie przez polityków takich zmian w prawie o przetargach publicznych, które by preferowały zastosowanie kamieni europejskich. W przetargach, które są ogłaszane np. w Niemczech coraz częściej przy robotach kamieniarskich są zapisy: „kamień pochodzenia europejskiego”.

I dodaje: - Taki zapis nie narusza żadnego prawa unijnego a zarazem powoduje, że firmy kamieniarskie mają pracę a pieniądze pozostają w Unii Europejskiej. To z kolei zapewni stabilność firmom kamieniarskim a zarazem umożliwi ich innowacyjny i szybszy rozwój.

Grażyna Kuczer
Rzecznik Prasowy UM w Strzegomiu
fot. Paweł Szambelan, Kurier Kamieniarski

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |