AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ostatnie remonty na drogach powiatowych
(04.12.2013)


Korzystając z ostatnich dni słonecznej aury, drogowcy przeprowadzają ostatnie remonty dróg powiatowych. 2 grudnia zakończył się remont, ostatni już w tym roku, przeprowadzony ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Ostatnim, 375 metrowym fragmentem, wyremontowanym w ramach tego programu był odcinek drogi powiatowej nr 2916 D w miejscowości Jugowa. 

W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi: frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie zjazdów bitumicznych na posesje, ścięcie i uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów oraz oczyszczenie kolektora deszczowego i przepustów pod drogą. Cieszymy się z zakończenia kolejnej inwestycji drogowej przeprowadzonej na drogach powiatowych. Warto przy takiej okazji przypomnieć, że w ramach usuwanie skutków tegorocznej powodzi, powiat pozyskał środki ministerialne w wysokości 1.350.000 zł, za które naprawione zostały drogi w czterech miejscowościach. Na terenie Gminy Wiejskiej Świdnica droga we wsi Grodziszcze oraz Modliszów, na terenie Gminy Dobromierz we wsi Jugowa oraz w Gminie Strzegom we wsi Modlęcin. Udział finansowy gmin przy realizacji tych inwestycji wyniósł 20 % kosztów całkowitych – podsumowuje inwestycję Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

Inwestycję w Jugowej przeprowadziła firma BISEK – asfalt z Kostomłotów a jej wartość zamknęła się w kwocie ponad 207 tysięcy złotych, z czego przeszło 165 tysięcy złotych pochodziło z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji a 41 tysięcy to środki własne Powiatu Świdnickiego.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |