AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy LO w Świebodzicach - Weroniki Stolarczyk
(03.12.2013)


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym. A więc tylko tym, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Tym wybitnym i szczególnie uzdolnionym uczniem LO w Świebodzicach jest Weronika Stolarczyk. We wtorek 26.11.2013r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wśród tych najlepszych znalazła się nasza Weronika Stolarczyk. Gośćmi byli m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty- pani Beata Pawłowicz, która wręczała stypendystom dyplomy, wicewojewoda- pani Ewa Mańkowska, lokalni politycy, profesorzy z Uniwersytetu Przyrodniczego. Pani wicewojewoda pogratulowała stypendystom osiągnięć, a nauczycielom i rodzicom podziękowała za ich pracę i wkład włożone w rozwój młodych talentów. Pani Ewa Mańkowska zaznaczyła, iż wielkie osiągnięcia powstają w wyniku połączenia talentu, ambicji, determinacji i ciężkiej pracy. W tej podniosłej atmosferze najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego otrzymali dyplomy z podpisem Premiera RP- Donalda Tuska i Listy Gratulacyjne od pani Ewy Wolak -posłanki na Sejm RP. Naszej utalentowanej licealistce gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. Weronika, wszyscy (dyrekcja, nauczyciele i uczniowie) jesteśmy z Ciebie dumni.

Irena Horbaczewska

  


 

 |  do góry  |