AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zespół Szkół Najaktywniejszą Szkołą 2012
(02.12.2013)


Zainteresowanie młodzieży biznesem i dobra współpraca Zespołu Szkół ze środowiskiem pracodawców zostały nagrodzone przyznaniem szkole tytułu „Najaktywniejszej Szkoły 2012". 22 listopada 2013 r. w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012 w Polsce.

Podczas Gali wręczono dyplomy i pamiątkowe statuetki najaktywniejszym szkołom biorącym udział w konkursie "Otwarta Firma - Biznes przy tablicy" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Wśród dziesięciu najaktywniejszych szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wyróżnionych tym tytułem znalazł się również  strzegomski Zespół Szkół. Szkolne koordynatorki projektu, Panie Agnieszka Oleszko i Ilona Dobrochowska, odebrały statuetkę i dyplom z rąk Danuty Raczko - Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Iwony Sroki Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dla szkoły  uzyskanie tego wyróżnienia jest szczególnym osiągnięciem i nie jest przypadkowe,  ponieważ stanowi podsumowanie wieloletniego zaangażowania w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi. Zespół Szkół od wielu lat stawia na przedsiębiorczość. Jest laureatem ogólnopolskiego projektu Dzień Przedsiębiorczości 2006 roku, a w 2008 roku otrzymał Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to wydarzenie, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Realizacja projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele te są istotne na każdym etapie edukacyjnym i zgodne z założeniami podstawy programowej. Szkoła, realizując projekt, stwarza uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.

 

   

   

 


 

 |  do góry  |