AKTUALNOŚCI

 

 

  

Europejski Certyfikat Jakości dla Zespołu Szkół w Strzegomiu
(27.11.2013)


Zespół Szkół w Strzegomiu otrzymał Europejski Certyfikat Jakości - European Quality Label za projekt międzynarodowy „ Auf der Reise nach Solidaritaet – W poszukiwaniu solidarności”, realizowany w języku niemieckim ze szkołą grecką- Liceum Lagada w Salonikach pod kierunkiem mgr Haliny Fitas. W marcu 2013 roku projekt ten został już doceniony i wyróżniony Krajową Odznaką Jakości.

Przypominamy, że celem realizowanego projektu było promowanie idei solidarności międzyludzkiej, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych lokalnie i globalnie, kształtowanie postaw aktywnych obywateli Europy i świata, motywujących się nawzajem do działań solidarnościowych, poznanie form działalności w krajach partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi komputerowych i zasobów Internetu. Uczestnicy w różnych formach przekazu wymieniali się informacjami na temat działań charytatywnych w danym kraju, zamieszczali relacje z akcji organizowanych w szkole i mieście, w których uczestniczyli lub których byli inicjatorami. Dzielili się opiniami na temat realizacji projektu, zaangażowania obu szkół i rolą działań solidarnościowych lokalnie i globalnie. Wyszukiwali piosenki o solidarności międzyludzkiej i dokonywali tłumaczeń ich tekstów na język niemiecki. Efekty pracy (filmiki, prezentacje Power Point, Publisher) zamieszczano na YouTube, http://www.authorstream.comhttp://tripwow.tripadvisor.com/,  TwinSpace oraz lokalnych stronach internetowych.

Uczestnicy projektu z Zespołu Szkół (obecnie absolwenci szkoły) :
Paulina Kopeć, Klaudia Janik, Agnieszka Gap, Tomasz Stojanowski, Beata Marek, Tomasz Kruk, Dominika Kawiak, Monika Cieślik, Karolina Garbaty, Angelika Bodziany, Lucyna Błądek, Malwina Gołębiowska, Kamil Wąsowicz (kl. III TI)
Koorynatorzy projektu: mgr Halina Fitas i Charoula Thomaidou (Grecja).

Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi efektami pracy uczestników projektu:

Zespół Szkół w Strzegomiu 

  

 


 

 |  do góry  |