AKTUALNOŚCI

 

 

  

Remonty dróg powiatowych w Gminie Świdnica
(27.11.2013)


21 listopada oddano do użytku kolejne fragmenty wyremontowanych dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Wiejską Świdnica. Tym razem gruntownej naprawy doczekały się odcinki dróg w Grodziszczu i Modliszowie.

Zakres prac w Grodziszczu obejmował uzupełnienie i wzmocnienie nasypów, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów, regulacja wysokościowa urządzeń w drodze, ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, mechaniczne ścinka poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnianie i umacnianie poboczy. Remont tego odcinka drogi był niezwykle ważny dla okolicznych mieszkańców. 

Zwłaszcza po czerwcowych podtopieniach. Oczyściliśmy rowy z namułu oraz wykonaliśmy przepust pod drogą, miejmy nadzieję, że te prace zapewnią bezpieczeństwo pobliskim gospodarstwom - mówi Wójt Gminy Teresa Mazurek. Na inwestycję w Grodziszczu Powiat Świdnicki pozyskała środki z ministerialnego programu usuwania skutków powodzi. Systematycznie staramy się pozyskiwać środki z ministerstwa, dzięki którym możemy remontować powiatowe drogi zniszczone przez powodzie i podtopienia - mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu. W tym roku Powiat Świdnicki pozyskał już kwotę 1.950.000 zł, dzięki którym remontowi poddano zniszczone przez żywioł drogi powiatowe nr 2933D w miejscowości Skarżyce i nr 2906D Krzyżowa - Wieruszów. Były to ostatnie zadania przeciwpowodziowe ujęte w wykazie Wojewody jeszcze za rok 2009. Natomiast 1.350.000 zł na usunięcie skutków tegorocznej powodzi. Całość prac w Grodziszczu zamknęła się w kwocie 146 tys. złotych, z czego 117 tys. pochodziło ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi a 29 tys. wyasygnował na ten cel Powiat Świdnicki. Inwestycję przeprowadziło Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Druga inwestycja drogowa miała miejsce w miejscowości Modliszów. W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów z namułu, ścinkę poboczy, budowę studni rewizyjnej i studzienki ściekowej, wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z przykryciem odcinka rowu, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie i umacnianie poboczy. Te dwie inwestycje to kolejny dowód doskonałej współpracy powiatu z gminami. Chociaż są to niewielkie inwestycje, jednak ważne dla lokalnej społeczności, jak mówią mieszkańcy, problem trwający kilkadziesiąt lat został zauważony i rozwiązany - komentuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Inwestycję w Modliszowie przeprowadziła firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc a koszt wykonywanych prac zamknął się w kwocie 353 tysiące złotych, z czego 80% środków pochodziło z ministerialnego programu usuwania skutków powodzi.
W odbiorze uczestniczyli: Etatowy Członek Powiatu Sabina Cebula, Wójt Gminy Świdnica Terasa Mazurek, Szczepan Kownacki Członek Zarządu Powiatu, Marek Olesiński Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Bartosz Strózik odpowiedzialny w Gminie Świdnica za inwestycje, przedstawiciel mieszkańców Grodziszcza oraz Sołtys Modliszowa Anna Kucharska.

 

   

   

 


 

 |  do góry  |