AKTUALNOŚCI

 

 

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
(22.11.2013)


22 listopada w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządów z terenu Powiatu Świdnickiego, organizacje pozarządowe, radni, przedstawiciele związków przedsiębiorców, szkół, związki wyznaniowe, przedstawiciele jednostek kultury oraz zainteresowani tematem mieszkańcy miasta i powiatu. 

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W pierwszej części spotkania Marszałek dr Jerzy Tutaj przybliżył zgromadzonym istotę i ramy nowego okresu programowania. Omówił osie priorytetowe oraz jacy beneficjenci będą mogli skorzystać z dofinansowania i na jakie zadania przeznaczono konkretne środki. Druga część spotkania przeznaczona została na pytania zainteresowanych. Zebrani dopytywali się o szczegóły programu, przede wszystkim o dofinansowanie projektów drogowych, inwestycji w przewozy kolejowe oraz kulturę i sztukę. Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska poruszyła podczas spotkania sprawę ewentualnego dofinasowania ze środków unijnych budowy nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Świdnicy a Etatowy Członek Zarządu Powiatu Sabina Cebula pytała o kwestie związane z problemem wywozu kruszyw oraz ewentualnego utworzenia korytarzy drogowych, po których mógłby poruszać się ciężki transport wiozący urobek z kopalń.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |