AKTUALNOŚCI

 

 

  

Bezpłatne szkolenie z umiejętności wychowawczych.
(20.11.2013)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Stowarzyszenie ADESSE realizują projekt "Bezpieczna więź fundamentem szczęścia." Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi.

W ramach w/w działań serdecznie zapraszamy profesjonalistów, osoby pracujące z rodzinami z małymi dziećmi do udziału w bezpłatnym treningu umiejętności wychowawczych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1. Podstawowe zasady dobrych relacji wychowawczych
2. Emocje: rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i dziecka
3. Odzwierciedlanie uczuć jako metoda radzenia sobie z trudnymi uczuciami
4. Granice w wychowaniu
5. Komunikacja z dzieckiem
6. Bariery w komunikacji
7. Zachęcanie dziecka do samodzielności
8. Zachęcanie dziecka do współpracy
9. Nagroda i pochwała
10. Kara a konsekwencja

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 listopada 2013r., w godz. 8.30 - 14.30 (14h), w Świdnicy, w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33, sala nr 1. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Realizatorami szkolenia są doświadczeni trenerzy:

Agnieszka Tekiela - psychoterapeuta, pedagog, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Domu Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym.

Małgorzata Czerwińska - psycholog, psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem młodzieżowym i dorosłym oraz doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej. Autorka wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur (imię i nazwisko, miejsce pracy i nr tel. - do 24.11.2013r.) mailowo: stowarzyszenie.adesse@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby z terenu powiatu świdnickiego. Szczegółowych informacji udziela - Beata Oleksy, tel. 607308673.

 


 

 |  do góry  |