AKTUALNOŚCI

 

 

  

Jesteś osoba niepełnosprawną? - te projekty są dla Ciebie.
(19.11.2013)


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR w Bolesławcu realizuje projekty, które są skierowane do osób niepełnosprawnych. Działania i zadania w poszczególnych projektach są bezpłatne.

Obecnie realizowane są trzy programy:

1. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III - w ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • indywidualna pomoc psychologa, doradcy zawodowego i prawnika,

 • kompleksowe wsparcie specjalistów różnych dziedzin,

 • warsztaty promujące aktywność społeczno - zawodową osób niepełnosprawnych,

 • bogata oferta szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje,

 • możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz uczestnictwo w indywidualnych zajęciach praktycznych u pracodawcy,

 • wsparcie w podjęciu i kontynuacji nauki,

 • możliwość zakupu sprzętu wspomagającego udział w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

 • osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w tym:
  · niepracujące i mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy,
  · w wieku od 16 do 59 (kobiety) i 64 lat (mężczyźni)

 • rodzin, opiekunów i innych osób z otoczenia osób niepełnosprawnych

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

2. Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy - projekt przewiduje udział w:

 • indywidualny plan działania - dostosowany do Twojej konkretnej sytuacji,

 • warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej,

 • szkolenia podnoszące kompetencje,

 • szkolenia zawodowe,

 • zajęcia z przedsiębiorczości,

 • praktyki zawodowe,

 • staż rehabilitacyjny,

 • pośrednictwo pracy,

 • szkolenia dla Twojej rodziny lub osób z Twojego otoczenia.

Wszystkie powyższe działania są bezpłatne.

3. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy - projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 30 lat, można skorzystać z:

 • indywidualnego planu działania - dostosowanego do Twojej konkretnej sytuacji,

 • warsztatów aktywizacji społeczno - zawodowej,

 • szkoleń zawodowych,

 • praktyk zawodowych,

 • staży rehabilitacyjnych,

 • pomocy w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki,

 • szkoleń dla Twojej rodziny lub osób z Twojego otoczenia

Wszystkie powyższe działania są bezpłatne.

Więcej szczegółów można uzyskać:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Biuro Regionalne
ul. Dolne Młyny 60
59-700 Bolesławiec
tel: 75 734 60 90, 0 508 015 914
e-mail: biuro.dolnoslaskie@far.org.pl 


 

 |  do góry  |