AKTUALNOŚCI

 

 

  

III Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
(15.11.2013)


"Projektowanie zmian w pomocy społecznej" to temat konferencji, która odbyła się w dniu wczorajszym w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Konferencja połączona była z Powiatowymi Obchodami Dnia Pracownika Socjalnego świętowanymi w naszym powiecie już po raz trzeci. Tegoroczna uroczystość odbyła się pod patronatem gminnych i powiatowych władz samorządowych.

To nasze wspólne świętowanie pokazuje, że jesteśmy jedną drużyną, grającą do jednej bramki by nieść pomoc drugiemu człowiekowi - mówiła Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki, która wraz z Panem Krzysztofem Sołtysem Przewodniczącym Rady Powiatu uroczyście otworzyła wczorajszą uroczystość.

Poruszającym punktem konferencji był występ grupy teatralnej "Zielona Gęś" z Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy pt. "W poszukiwaniu radości". Zmartwienia i smutki starej kobiety przeplatały się w nim z chwilami radości i zabawy minionych lat. Przedstawienie niosło przesłanie, o którym każdy z nas powinien pamiętać - kiedy młodość przeminie, kiedy braknie sił i smutek wraz z tęsknotą za minionym życiem zmieni wyraz naszej twarzy pamiętajmy, że uśmiech otwiera drzwi do uśmiechów innych ludzi.

Długą i żmudną drogę do ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych przedstawił uczestnikom Pan Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pan Poseł zwrócił uwagę na wielość znaczeń i szeroki konspekt pojęcia niepełnosprawności. Konwencję ratyfikowaliśmy 6 września 2012 r. Jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Niestety jest jeszcze wiele do zrobienia by te osoby mogły w pełni korzystać z przestrzeni i praw powszechnie dostępnych - mówił Pan Poseł Sławomir Piechota.

Jakie zmiany i jak trudne zadania stoją przed pracownikami służb społecznych w związku z przygotowywanymi projektami przedstawił Pan Bartłomiej Mazurkiewicz uznany prawnik i specjalista w zakresie pomocy społecznej.

Program konferencji, w tym tematyka wygłoszonych przez prelegentów wykładów była bliska zebranym na sali osobom. To pracownicy służb społecznych, w myśl wypełniania swojej życiowej misji jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi, na co dzień spotykają się w swojej pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub znajdującymi się w kryzysie. Sama wywodzę się ze środowiska pomocy społecznej i wiem jak trudna jest to praca - mówiła Pani Alicja Synowska.

Pamiętajmy - kiedy pomagamy innym, nasza mądrość i siła wzrasta.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

   

   

   

   

   

   
 
 


 

 |  do góry  |