AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendium dla ucznia IV Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
(13.11.2013)


Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, w ramach organizowanego od 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk", przyznała uczniowi IV Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy im. Orląt Lwowskich Michałowi Bobrowskiemu stypendium za wybitne osiągnięcia.

Uroczysta XIII Gala Stypendialna, na której odbędzie się wręczenie stypendium odbędzie się dnia 20 listopada 2013 roku o godz. 14:00 w Filharmonii Wrocławskiej. Nagrodzonemu uczniowi, wychowawcy i całemu gronu pedagogicznemu serdecznie gratulujemy.

 

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

 


 

 |  do góry  |