AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przebudowa kolektora deszczowego w Olszanach
(07.11.2013)


4 listopada w miejscowości Olszany (Gmina Strzegom) miała miejsce oficjalny odbiór przebudowanego kolektora deszczowego w poboczu drogi o łącznej długości 42 metrów oraz zamontowanie samoczynnie zamykającego się przepustu, który zabezpieczać będzie przylegające posesje w przypadku zbyt dużej ilości wody w potoku.

   

Inwestycja ta przeprowadzona przez Powiat Świdnicki kosztowała 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostały pozyskane przez Gminną Spółkę Wodną w Strzegomiu z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, między innymi dzięki staraniom Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W ramach prac przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej w Olszanach Gmina Strzegom dokonała przebudowy przepustu pod drogą gminną wraz ze studnią rewizyjną – (wartość robót to prawie 6 tys. zł.) oraz dokonała oczyszczenia, pogłębienia, umocnienia skarp rowu melioracyjnego przebiegającego przez posesję 10 i 11 i oczyszczenia kolektora na tych posesjach. Łączna wartość ukończonej inwestycji to ponad 45 tysięcy złotych. Inwestycja ta, być może niewielka, ma jednak kluczowe znaczenie dla mieszkańców Olszan, których posesje, w przypadku większych opadów deszczu, były regularnie zalewane przez wody okolicznego potoku. Równie ważne przy przeprowadzaniu tych prac była zgodna współpraca kilku podmiotów: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Świdnickiego, Gminy Strzegom, Gminnej Spółki Wodnej w Strzegomiu, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz sołtysa Olszan i jej mieszkańców. Nieodzowna tutaj także była prawdziwie „mrówcza praca” pracownika Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Zenona Sozańskiego oraz Pani Stanisławy Górskiej ze Spółki Wodnej. Aby odtworzyć prawidłowy przebieg rowu melioracyjnego wertowali oni stosy poniemieckich, przedwojennych map – dodaje Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Inwestycja ta, być może mało widoczna gołym okiem, jest niezmiernie ważna dla lokalnej społeczności. Nie będą oni już z niepokojem patrzeć na potok podczas większych opadów. Oczyszczenie rowu, przebudowa przepustu oraz montaż samoczynnie zamykającego się przepustu uchroni ich posesje przed regularnym zalewaniem – mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

W odbiorze uczestniczyli: Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu, Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, Dyrektor SDPŚ Marek Olesiński, Maria Bajerska z SDPŚ, Zenon Sozański z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Stanisława Górska, Grzegorz Konarski i Joanna Michaluk ze Spółki Wodnej w Strzegomiu, Jan Figurak Radny Strzegomia oraz sołtys Olszan Ireneusz Biernat.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |