AKTUALNOŚCI

 

 

  

"Sprawny Biznes z Dolnego Śląska"
(07.11.2013)


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. "Sprawny Biznes z Dolnego Śląska". Ma on na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn):

  • o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej) posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

  • nie pracujących i nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy (27 osób) oraz pracujących (8 osób),

  • nie prowadzących działalności gospodarczej przez minimum rok przed przystąpieniem do projektu,

  • pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. Bezpłatnych szkoleń z zakładania i prowadzenia firmy,

  2. Bezpłatnego coachingu biznesowego,

  3. Dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

  4. Wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego)

  5. Wsparcia towarzyszącego: coaching psychologiczny, poradnictwo zawodowe, sprzęt wspomagający, asystent/ka osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja trwa do 15 listopada 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty do pobrania na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
www.sprawnybiznes.darr.pl  

 


 

 |  do góry  |