AKTUALNOŚCI

 

 

  

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu wyruszają po doświadczenie zawodowe do Irlandii i Niemiec
(04.11.2013)


W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Strzegomiu otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu mobilności Leonardo da Vinci. 29 uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego odbędzie praktykę zawodową za granicą, realizując projekt "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki jako element przygotowania do kariery zawodowej".

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów naszej szkoły na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie, poznawanie środowiska pracy za granicą, kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych, poznawanie innych kultur i tradycji, zachęcanie do otwartości i współpracy, a co za tym idzie ułatwienie dalszego rozwoju osobistego uczestników. Uczniowie o profilu technik informatyk będą odbywali praktyki zawodowe przez 4 tygodnie, a uczniowie o profilu technik ekonomista przez 3 tygodnie w organizacjach i przedsiębiorstwach w Berlinie i Cork. Program praktyk zakłada pracę uczniów 7h dziennie przez okres stażu, natomiast w weekendy przeprowadzone zostaną zajęcia kulturowe - zwiedzanie miast, wizyty w muzeach, inne atrakcje lokalne. Staż uczniów został poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewniło uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w obcym kraju oraz wzbogaciło język angielski i niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i nabyte umiejętności praktyczne, tzw. Europass - Mobilność. Grupa młodzieży wyjeżdżająca do Irlandii pozostanie pod opieką mgr Haliny Fitas, natomiast w Berlinie opiekę nad uczniami sprawować będzie mgr Paweł Durlik.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |