AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Aktywny Powrót”
(04.11.2013)


Z dniem 4 listopada br. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy rozpoczyna realizację II etapu projektu "Aktyny powrót" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór uczestników do projektu oraz nabór wniosków od pracodawców zainteresowanych organizacją staży. 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


 

 |  do góry  |