AKTUALNOŚCI

 

 

  

Lekcja muzealna we wrocławskim Muzeum Narodowym
(30.10.2013)


Lekcję poprowadzoną w niecodzienny sposób miała klasa II technikum górnictwa odkrywkowego z Zespołu Szkół w Strzegomiu, w piątek 25 października 2013 r. Została ona przeprowadzona przez historyka sztuki Grzegorza Wojturskiego we wrocławskim Muzeum Narodowym. Jej tematem była sztuka baroku. Największym walorem lekcji było obcowanie z oryginalnymi dziełami, czego nie w stanie zastąpić najlepsza nawet reprodukcja. 

Poprzez konkretne obrazy, były to głównie dzieła Michaela Willmanna, zwanego śląskim Rembrandtem, uczniowie poznali najbardziej charakterystyczne właściwości malarstwa siedemnastego wieku. Prowadzący przybliżył postać tego twórcy europejskiego formatu, którego dzieło jest naszym wspólnym, polskim i niemieckim dziedzictwem. Szczególnym walorem tej lekcji było zwrócenie uwagi na niedostrzegalne na reprodukcjach szczegóły, ich symboliczne znaczenia, które budują narrację mówiącą nam o ówczesnym świecie i jego postrzeganiu. Patrząc na odpowiednio iluminowane rzeźby można było w naturalny sposób zaobserwować, na czym polega barokowa teatralizacja gry światła i cienia tworząca charakterystyczny dla tej epoki dramatyzm. Lekcja, co widać na poniższych fotografiach, przebiegała w nader swobodnej atmosferze. Organizatorzy naprawdę starają się realizować łacińską zasadę "discite ludentibus", czyli "bawiąc uczyć". Organizatorami wycieczki byli nauczyciele: Wiesław Bielawski i Renata Dziurla.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |