AKTUALNOŚCI

 

 

  

"KRUSnal Bezpieczniak"
(30.10.2013)


W piątek 25 października 2013 r. odbył się etap regionalny Konkursu pod hasłem "KRUSnal Bezpieczniak" zorganizowany przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Udział w konkursie wzięli uczniowie z klas 4 - 6 szkół podstawowych działających w środowisku wiejskim, powiatu świdnickiego. Do konkursu przystąpiło 18 szkół. 

   

Konkurs przebiegał etapowo. W pierwszym etapie szkoły we własnym zakresie przeprowadziły eliminacje i w oparciu o materiały szkoleniowe dostarczone przez Placówkę Terenową KRUS w Świdnicy przeszkoliły uczniów a następnie wyłoniły dwoje najlepiej przygotowanych uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Ogółem w etapie finałowym wzięło udział 36 uczniów. Finał etapu regionalnego odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy. Konkurs miał formę pisemną - zawierał 28 pytań testowych i jedno opisowe. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Jak wynika z opinii uczestników testy okazały się niezbyt trudne. Świadczy to o wyrównanym poziomie wiedzy i dobrym przygotowaniu uczestników.

Wyłoniono 10 laureatów, którzy następnie wezmą udział w etapie wojewódzkim:

I miejsce - Stelmach Alicja - Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
II miejsce - Katarzyna Brodziak - Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
III miejsce - Borowska Kinga - Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
IV miejsce - Stańczyk Mateusz - Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach
V miejsce - Musiał Małgorzata - Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
VI miejsce - Marcjan Konrad - Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu
VII miejsce - Konieczna Emilia - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu
VIII miejsce - Paulina Grondowska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie
IX miejsce - Maciej Pasternak - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
X miejsce - Grządkowski Patryk - Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach

Cenne nagrody: tablety, aparaty fotograficzne, wieżę hi-fi, odtwarzacze mp3, akcesoria komputerowe, gry i słowniki ufundowali sponsorzy: Starostwo Świdnickie, Gminy: Świdnica, Marcinowice, Strzegom, Jaworzyna Śląska, Dobromierz i Żarów, Państwowa Inspekcja Pracy oraz organizator konkursu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla tych którzy nie znaleźli się wśród laureatów przygotowano upominki w postaci słowników polsko-angielskich. Poczęstunek dla dzieci ufundowali: Intermarche, Śnieżka Świebodzice, Piekarnictwo Morawski Grzegorz z Grodziszcza oraz księgarnia "Eureka' ze Świdnicy. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Świdnicy Ewa Sakowska serdecznie dziękuje sponsorom za uatrakcyjnienie konkursu. Wśród zaproszonych gości byli: Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki, Jan Rybka Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica, Jerzy Guzik Wójt Gminy Marcinowice, Przedstawiciel Urzędu Miejskiego z Jaworzyny Śląskiej Katarzyna Herbut, Jerzy Nowak Państwowa Inspekcja Pracy i nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie (opiekunowie uczestników konkursu).

Ewa Sakowska
Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Świdnicy

 


 

 |  do góry  |