AKTUALNOŚCI

 

 

  

Strzegomscy licealiści na konferencji naukowej w Zielonej Górze
(29.10.2013)


Piętnastoosobowa grupa uczniów ze strzegomskiego LO uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce". Organizatorami konferencji byli przedstawiciele Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytutu Filologii Polskiej UZ, Urzędu Gminy Zielona Góra oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (oddział zielonogórski), a patronat honorowy nad tym wydarzeniem naukowym objęli: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kuczyński, wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, marszałek województwa lubuskiego - Elżbieta Polak i wójt gminy Zielona Góra- Mariusz Zalewski. Uczniowie z klas o nachyleniu humanistycznym (Ia oraz IIIb) wyjechali ze Strzegomia pod opieką Pani Małgorzaty Kucharskiej i Pani Aldony Struzik o godz. 6.00. Otwarcie obrad przez Pana Prof. UZ dra hab. Leszka Jazownika - głównego organizatora konferencji - nastąpiło o godz. 9.00. Młodzież wysłuchała dziesięciu dwudziestominutowych referatów dotyczących problematyki Kresów. Wiele z nich wzbogacono o prezentacje multimedialne i fragmenty wspomnień Kresowian oraz ich znajomych i krewnych. Pierwszym referentem był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wygłosił on referat pt. "Zmagania o prawdę. 70. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu". Kolejni mówcy prezentowali materiały na temat problematyki: stosunków polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym; wspomnień zesłańców sybirskich; obrazu Podola i Wołynia - w dziennikach oraz wspomnieniach mieszkańców tych ziem; związków Kresów z powojenną literaturą osadniczą. Byli to wykładowcy Uniwersytetów: Zielonogórskiego, Warszawskiego, Opolskiego i Wrocławskiego. Jedną z prelegentek była też Pani Małgorzata Kucharska, która wystąpiła z referatem dotyczącym obecności tematyki wołyńskiej w przedwojennych czasopismach adresowanych do dzieci i młodzieży. Młodzież z uwagą wysłuchała referatów poszczególnych uczestników, przysłuchiwała się dyskusji oraz obejrzała film "Wołyń 1943. Bez przedawnienia". Dokument ten przywieźli na konferencję młodzi mieszkańców Odessy, w tym obecna na konferencji producentka filmu - Maria Kowalewa. Wyjazd na wykłady był doskonałą lekcją historii i języka polskiego, jednym ze sposobów rozwijania zainteresowań przez młodych humanistów oraz wprowadzeniem do uczestnictwa młodzieży w wykładach o charakterze uniwersyteckim.

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu


 

 |  do góry  |