AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wolontariat w modzie.
(24.10.2013)


25 października br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy odbyła się Konferencja Open Space „Moda na wolontariat?” - perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego.

Organizatorem spotkania było Dolnośląskie Centrum Wolontariatu przy wsparciu: Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Urzędu Gminy w Świdnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Jak mówi Jacek Bednarek z DCW: Sytuacja z wolontariatem jest taka … trochę nierówna, wiadomo że jest on bardzo potrzebny, ale wolontariuszy jest wciąż za mało. Żeby rozwinąć wolontariat należy rozpoznać miejsca, w których jest on najbardziej potrzebny oraz trudności w jego rozwoju.

Na konferencję przybyli wolontariusze ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdnickiego wraz z koordynatorami wolontariatu szkolnego i dyrektorami szkół. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Jak zapewniła Alicja Synowska – wicestarosta powiatu świdnickiego: Powiat Świdnicki jest wielkim orędownikiem wolontariatu.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad sto osób miało charakter warsztatowy. Uczestnicy przedstawiali na forum propozycje tematów oraz nurtujące ich problemy, które chcieliby omówić i wspólnie opracować strategie ich rozwiązania. Były to między innymi tematy związane z: wolontariatem w szpitalach i hospicjach, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, wolontariatem w rodzinach zastępczych i domach dziecka oraz propagowaniem wolontariatu jako inicjatywy niezmiernie potrzebnej, mogącej stanowić krok do kariery. W jednej grupie dyskusyjnej znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji, dzieci i młodzież szkolna oraz nauczyciele. Wynikiem dyskusji i wymiany doświadczeń są raporty, które posłużą do zaplanowania dalszych działań.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |