AKTUALNOŚCI

 

 

  

KONFERENCJA OPEN SPACE "MODA NA WOLONTARIAT?"
(23.10.2013)


Trwają przygotowania do Konferencji Open Space "Moda na wolontariat?" - perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego. Konferencja odbędzie się w dniu 25 października br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, przy ul. Pionierów 10. Organizatorem spotkania jest Dolnośląskie Centrum Wolontariatu przy wsparciu: Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Urzędu Gminy w Świdnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: posłowie i senatorowie naszego regionu, władze Powiatu Świdnickiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele szkół oraz organizacje pozarządowe. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży i wolontariuszy z terenu naszego powiatu. Spotkanie poprzedzone zostanie warsztatami prowadzonymi przez trenerów Dolnośląskiego Centrum Wolontariatu, przygotowującymi młodzież do udziału w konferencji metodą open space. Jest ona procesem samoorganizacji grupy, która sama tworzy program i jego zawartość podczas trwania konferencji. Metoda ta angażuje wszystkich uczestników w bezpośredni dialog i prowadzi do wniosków. Udział w konferencji tak różnorodnej grupy osób ma na celu włączenie przedstawicieli władz i jednostek naszego powiatu w działania zmierzające do rozwoju wolontariatu lokalnego i wsparcie młodzieży w tych działaniach. Uczestników konferencji obowiązuje obuwie sportowe - bądź cool załóż trampki.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |