AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nagrody dla nauczycieli II LO
(21.10.2013)


Z satysfakcją informuję, że w tym roku nauczyciele II LO zostali nagrodzeni nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - Pani Mariola Szaciło-Mackiewicz oraz Nagrodą Kuratora Oświaty we Wrocławiu - Pani Urszula Tokarska-Łokić. Nagrodę ministra uzyskało tylko 20 nauczycieli z Dolnego Śląska.

   

Pani Mariola Szaciło- Mackiewicz jest nauczycielem języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Od wielu lat konsekwentnie realizuje w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych rozszerzony program edukacji teatralnej i filmowej, organizuje cyklicznie wyjazdy do kin, teatrów, na wykłady uniwersyteckie, do muzeów i galerii. Pani Mariola Mackiewicz prowadzi zajęcia dodatkowe "Warsztaty dla olimpijczyków" przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad.
Sukcesy jej uczniów w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich w ostatnich latach:

  1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:

  • uczeń uzyskał tytuł finalisty XXXVIII OliJP (2008 r.);

  • uczennica uzyskała tytuł finalistki XXXIX OLiJP (2009 r.);

  • dwaj uczniowie uzyskali tytuł finalistów XL OLiJP (2010 r.);

  • uczennica uzyskała tytuł finalistki XLIII OLiJP (2013 r)

  1. 55 Ogólnopolski Konkurs recytatorski - uczennica zdobyła tytuł finalistki (2010 r);

  2. Ogólnopolski Konkurs "Wprost" i Ambasady USA dla młodych dziennikarzy - wyróżnienia otrzymało dwóch uczniów, którzy znaleźli się wśród 10 najlepszych młodych dziennikarzy.

Pani Mackiewicz, co 2 lata współorganizuje Konfrontacje Teatralne oraz coroczny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Filmie dla uczniów powiatu świdnickiego. Nauczycielka systematycznie współpracuje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury, czego dowodem jest udział w projekcie edukacji teatralnej "Alchemia Teatralna"

Pani Mackiewicz ma w swym dorobku publikacje, które są efektem współpracy z parafią ewangelicko- augsburską w Świdnicy: Kościół Pokoju w Świdnicy. Przeszłość. teraźniejszość. Przyszłość pod red. M. Mackiewicz, Świdnica 2006 r. Podróż szwedzka. Pamiętniki Christiana Czepki (opracowanie przypisów) M. Mackiewicz, wyd. WARTO, Dzięgielów 2009 r.; Materiały dla twórczego nauczyciela. Ścieżka międzyprzedmiotowa. Język polski (oprac. M. Mackiewicz), Dzięgielów 2010r.;

Nagroda Kuratora Oświaty we Wrocławiu Pani Urszula Tokarska-Łokić

Pani UrszulaTokarska-Łokić jest nauczycielem języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym, aktywnie współpracuje z otoczeniem szkoły, czego wyrazem jest organizowana przez nią od 10 lat impreza interdyscyplinarna o zasięgu powiatowym - Dni Brytyjskie i Amerykańskie. W ramach imprezy odbywają się konkursy o zasięgu powiatowym, corocznie przygotowuje przedstawienia teatralne w języku angielskim, spotkania i warsztaty metodyczne dla uczniów prowadzonych przez znanych w Polsce trenerów językowych oraz gości z Anglii, USA i Australii. Zorganizowała od podstaw wymiany ze szkołami włoskimi (Giarre, Verona, Rieti, Arzachena, Sarno) i nadal nimi kieruje proponując bogaty program. W trakcie 5 edycji wymian ponad stu uczniów II LO wyjechało do Włoch i gościło uczniów włoskich w swoich domach. Uczniowie pani Tokarskiej-Łokić osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 


 

 |  do góry  |