AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nasz świat - nowy program dla młodzieży i pedagogów realizowany w Zespole Szkół w Strzegomiu
(17.10.2013)


Dlaczego niektóre miejsca na świecie się rozwijają, a inne nie mogą się podnieść z klęski biedy, niedożywienia i konfliktów? Dlaczego problemy ludzi żyjących na drugiej półkuli są dla nas istotne? Fundacja Geremka we współpracy z Fundacją Orange rozpoczęła nowy program na temat edukacji globalnej. 

Na te trudne pytania młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu będzie szukała odpowiedzi w ramach projektu „Nasz Świat”. Trzyosobowy zespół w składzie Justyna Bodziuch, Dagmara Malina, Emilia Ślęk wraz z opiekunem projektu p. Moniką Kozłowską złożył wniosek i zakwalifikował się do programu, który będzie realizowany w Pracowni Orange, mieszczącej się w Zespole Szkół w Strzegomiu. Uczestniczki projektu podzielą się zdobyta wiedza i umiejętnościami ze społecznością Szkoły w grudniu w ramach Międzynarodowego Dnia Człowieka. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 października za pośrednictwem Internetu, tzn. uczestnicy on-line z Pracowni Orange połączyli się z pozostałymi 9 Pracowniami i prowadzącym, który zdalnie moderował spotkanie z Warszawy. Tematem pierwszych warsztatów był problem i pojęcie globalnego południa. Uczestnicy projektu poszukiwali odpowiedzi na pytania: Co to jest rozwój, gdzie on jest, a gdzie go nie ma? Zajęcia on – line będą się odbywały od października do grudnia 2013 r., a zwieńczeniem projektu będzie spotkanie podsumowujące w dniach 15-16 grudnia 2013 r., w Fundacji Geremka w Warszawie. Oprócz spotkań on-line na potrzeby programu przygotowany został  moduł e-learningowy, w którym będą dostępne wszystkie materiały i który będzie stanowił platformę komunikacji dla uczestników. Moduł e-learningowy dostępny jest pod adresem: www.edukacja.geremek.pl 

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

 


 

 |  do góry  |