AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nagrody i podziękowania dla nauczycieli
(15.10.2013)


14 października w Park Hotelu odbyła się krótka uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela. W sali hotelu zgromadzili się nauczyciele i pedagodzy placówek oświatowych podległych powiatowi świdnickiemu, władze powiatu oraz osoby związane z powiatową oświatą.

W imieniu całego Zarządu Powiatu oraz wszystkich radnych powiatowych chciałbym serdecznie Wam podziękować za codzienny trud, który wkładacie w wychowywanie i edukację młodzieży z naszego powiatu. Niech te drobne nagrody wyrażą naszą wdzięczność dla Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy – przywitał wszystkich przybyłych Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. W tym roku Nagrodę Starosty Świdnickiego otrzymali: Marzena Łysoniek, Krystyna Kowalonek, Aldona Liszka, Dorota Jasztal, Ilona Sitek-Warzecha, Krzysztof Anklewicz, Violetta Kuklińska-Woźny, Joanna Szałek, Jolanta Mączyńska, Wojciech Ząbek, Piotr Chlastawa, Beata Misiewicz, Adrian Gnilka, Ewa Hruszowiec, Marzena Rymsza, Mariola Gajdowska, Dorota Sztreker, Katarzyna Rainczuk, Adrianna Świder, Katarzyna Michalak. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: Mariola Szaciło-Mackiewicz, Jacek Durlik. Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymali: Anna Jajko, Urszula Tokarska-Łokić. Medal Komisji Edukacji Narodowej: Ewa Oleksy-Kuras. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy. W uroczystości udział wzięli: Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Sołtys, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Władysław Gołębiowski oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Stanisław Szelewa.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |