AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zapraszamy do udziału w Akcji "Nasze Zdrowie" 
(11.10.2013)


Zapraszamy 19 października 2013 roku wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Świdnickiego do udziału w społecznej akcji profilaktycznej "Nasze Zdrowie". Podczas akcji, która odbędzie w Galerii Świdnickiej będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych, nastąpi zbiórka krwi, przeprowadzone zostaną konkursy prozdrowotne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Pomysł zorganizowania akcji narodził się podczas realizowanych we wrześniu 7 Targów Żywności "Zdrowie ma smak", które obejmowały promocję zdrowego odżywiania oraz oferowały szereg bezpłatnych badań.

Zainteresowanie z Państwa strony badaniami profilaktycznymi oraz udział w badaniach i konsultacjach przekroczył nasze oczekiwania oraz sprawił, że zdecydowaliśmy się na zorganizowanie Akcji "Nasze Zdrowie" wspólnie z Galerią Świdnicką - mówi Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki.

Partnerem Akcji jest Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne we Wrocławiu.

Zapraszam serdecznie!

 

Zakres bezpłatnych badań i konsultacji wraz z realizatorami:

godz. 1200-1800 -badanie ostrości wzroku - SP ZOZ Świdnica -nauka samobadania piersi na fantomach - SP ZOZ Świdnica -badanie poziomu cukru we krwi, cholesterolu oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi- SP ZOZ Świdnica - przegląd stanu uzębienia - Colgate-Palmolive Poland -spirometria – ZUM „Medyk” -konkursy prozdrowotne dla dzieci – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

-pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

-instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnica -wykrywanie wad postawy – NZOZ Marconi -porady dietetyka – Natur House -degustacja wód leczniczych ze szczawieńskich i lądeckich źródeł

godz. 1000-1400

- zbiórka krwi - Klub Honorowych Dawców Krwi przy Parafii Katedralnej w Świdnicy oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

godz. 1300

Pogadanki lekarza specjalisty ginekologa Zbigniewa Wróbla „Nowe i ciekawe
w ginekologii”

Od 10.00 do 19.00 zapraszamy nie tylko dzieci na stoisko z prezentacjami gier sportowych na konsolę Xbox Kinect przy salonie Media Expert

 


 

 |  do góry  |