AKTUALNOŚCI

 

 

  

Inwestycje drogowe powiatu świdnickiego
(02.10.2013)


W piątek (04.10) oraz w poniedziałek (07.10) oddano do użytku mieszkańców kolejne inwestycje drogowe w miejscowości Mrowiny (Gmina Żarów). Mieszkańców szczególnie ucieszy prawie 135 metrów nowego chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 2880 D. 

Zakres prac obejmował: wykonanie korytowania, zamontowanie wpustów ulicznych służących do odwodnienia drogi, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. Inwestycję przeprowadziła firma Bud – Bruk z Pastuchowa. Koszt prac wyniósł przeszło 32 tysiące złotych a środki w całości pochodziły z budżetu powiatu świdnickiego. To kolejna inwestycja w renowację ciągów pieszych biegnących przy drogach powiatowych. Jesteśmy pewni, że ułatwi to mieszkańcom poruszanie się po miejscowości. Cieszy nas także fakt, że przeprowadziliśmy tę inwestycję z własnych skromnych środków – podsumowuje inwestycję Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu. W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula, Radna Gminy Żarów Halina Lewandowska, Dyrektor SDPŚ Marek Olesiński wraz z pracownikiem oraz Sołtys Mrowin Krystyna Popek.

Kolejną inwestycją drogową w Mrowinach była przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w ciągu ulicy Wojska Polskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Zakres przeprowadzonych prac obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie profilowania nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu oraz ułożenie warstwy ścieralnej. Ponadto wykonano także niezbędne prace związane z odwodnieniem nowo wyremontowanej drogi, czyli: oczyszczono rowy, dokonano regulacji kratek ściekowych i zaworów, oczyszczono przepusty. Inwestycję przeprowadziła firma Bisek – Asfalt z Kostomłotów. Wartość całego zadania to kwota 219 968 złotych brutto. Także i ta inwestycja przeprowadzona została ze środków własnych powiatu – dodaje Sabina Cebula.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

     

   

 


 

 |  do góry  |