AKTUALNOŚCI

 

 

  

II LO na Forum Młodych Chemików
(17.09.2013)


Na zaproszenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy: Natalia Jabłońska, Zuzanna Marczyńska, Natalia Zajdel, Tomasz Ciesielski, Michał Gajecki oraz Krzysztof Kowalski pod opieką pana Jacka Iwancza- wzięli udział w III Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików. Forum zostało zorganizowane w dniach 12-15.09.2013 przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. 

   

W tym roku odbyło się ono pod hasłem "Chemiczne horyzonty". Celem spotkań jest propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego. W trakcie obrad odbyły wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów. Uczniowie II LO wzięli również udział w Europejskim Konkursie Echem Test. Echem Test jest elektronicznym testem rozwijanym przez European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA, Stowarzyszenie Europejskich Tematycznych Sieci Chemicznych), organizację skupiającą ponad 120 jednostek szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie. Testy Echem Test mają na celu sprawdzanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii na różnych poziomach trudności (odpowiadających poziomowi szkoły średniej, studiów licencjackich i magisterskich). Echem Test wykorzystywany jest w Europie, jak i poza jej granicami. Wynik konkursu poznamy wkrótce.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


 

 |  do góry  |