AKTUALNOŚCI

 

 

  

OŚWIADCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 
(16.09.2013)


Kierując się potrzebą ochrony zdrowia i życia mieszkańców Świdnicy oraz ograniczeniem oddziaływania na środowisko, wykorzystując wszystkie dostępne środki prawne ,wydałem w dniu 13.09.20Lr3. decyzję zatrzymującą natychmiast działalność ALGODON spółka z o.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa polegającą na przejmowaniu odpadów, nielegalnym magazynowani i składowaniu odpadów na terenie działki nr 7, obręb AM-10 w Świdnicy przy ul. Kopernika 55-57 oraz zobowiązałem ALGODON Spółka z o.o. do usunięcia zdeponowanych tam odpadów w terminie do 15.10.2013 roku.

Starosta Świdnicki
Zygmunt Worsa

 


 

 |  do góry  |