AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Krzyżowa - Wieruszów
(09.08.2013)


W środę, 07 sierpnia, oficjalnie oddano do użytku 250 metrowy odcinek drogi powiatowej nr 2906 D na odcinku Krzyżowa– Wieruszów. W ramach zadania przeprowadzono między innymi: frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni mineralno– bitumicznej, odtworzenie odwodnienia drogi tj.: oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i uzupełnieniem uszkodzonych i rozmytych poboczy, remont i budowa przepustów oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barieroporęczy mostowych).

To kolejna inwestycja drogowa, którą wspólnie przeprowadzają powiat świdnicki i gminy z terenu powiatu. Tym razem przebudowa przeprowadzona został wspólnie z Gminą Wiejską Świdnica, która wyasygnowała na ten cel z własnego budżetu kwotę 30 tys. złotych – mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Prace zostały przeprowadzone w ramach usuwania skutków powodzi z lat poprzednich. Cieszymy się, że to akurat ten odcinek drogi poddany został renowacji, gdyż droga Krzyżowa – Wieruszów wielokrotnie była już niszczona przez powodzie i podtopienia, także w czerwcu tego roku – podsumowuje Sabina Cebula. Prace przeprowadziło Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. a całość inwestycji zamknęła się w kwocie 312 tysięcy złotych, z czego 249.659 złotych pochodziło z budżetu państwa a 62.415,61 złotych to wkład samorządów.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |