AKTUALNOŚCI

 

 

  

Pomoc z partnerskiego powiatu łowickiego
(15.07.2013)


Nie tylko wymiana kulturalna, wspólny udział w targach i imprezach wystawienniczych czy wizyty młodzieży. Partnerstwo pomiędzy powiatami łowickim i świdnickim nabrało nowego wymiaru. 5 lipca w zalanej po ostatnich podtopieniach Gminie Marcinowice gościła delegacja z partnerskiego powiatu łowickiego, która przywiozła ze sobą dary od władz, mieszkańców i firm z powiatu łowickiego.

Do najbardziej potrzebujących trafiła żywność o przedłużonym terminie spożycia, dary od mieszkańców oraz środki finansowe zebrane wśród radnych powiatowych z Łowicza. Cieszymy się wraz z władzami gminy i mieszkańcami podtopionych terenów z pomocy od naszych partnerów i przyjaciół z powiatu łowickiego – mówi Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Delegacji przewodniczył Wicestarosta Łowicki Dariusz Kosmatka. Szczególne podziękowania kierujemy do firm Agros – Nova oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu za okazane serce.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |