AKTUALNOŚCI

 

 

  

Odbiór kolejnej „schetynówki” w powiecie świdnickim
(11.07.2013)


W dniu dzisiejszym został odebrany wyremontowany 1,52 km. odcinek drogi powiatowej nr 2922D Granica – Tomkowice. Remont drogi przeprowadzono w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek. Z ramienia władz powiatu odbioru dokonała Sabina Cebula –Etatowy Członek Zarządu wspólnie z dyrektorem SDPŚ Markiem Olesińskim. 

W odbiorze uczestniczył również burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchta, który nie krył zadowolenia z szybkiego i profesjonalnego zakończenia robót. Burmistrz oraz Rada Miejska w Strzegomiu dofinansowali realizację tego zadania w wysokości 841.069,27 zł. Jest to duża pomoc ze strony strzegomskiego samorządu. Oprócz władz powiatu i Miasta Strzegom w spotkaniu wzięli udział główny wykonawca przebudowy oraz sołtys wsi Tomkowic Andrzej Szczepanik.

Przyjęto konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR3, ponieważ ma być dostosowana dla transportu ciężkiego. W sumie warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, warstwa podbudowy oraz warstwa wyrównująca istniejącej podbudowy – wynoszą 24 cm. – informuje Sabina Cebula. Wartość kosztorysowa zadania to 2 449 954 zł, w wyniku przetargu uzyskano kwotę 1.718.168,78zł. Zadanie zrealizowała firma BISEK - asfalt Michał Bisek, prawie miesiąc przed terminem. Przebudowa drogi obejmowała: przebudowę jezdni z poszerzeniem do 5,5 – 6 m, wykonanie zjazdów bitumicznych (33 sztuki), odtworzenie odwodnienia, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Długość remontowanego odcinka wyniósł w sumie 1, 52 km. od miejscowości Granica (od drogi krajowej nr 5) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2921D. Remont drogi Granica – Tomkowice to pierwszy etap z prawie 10 km odcinka. Docelowo planuje się przebudować odcinek nr 2921D Tomkowie –Strzegom (II etap) oraz 2883D Strzegom- Godzieszówek (III etap). Obecnie staramy się uzyskać zgodę Wojewody aby zaoszczędzone środki w przetargu przeznaczyć na remont ok. 300 metrów drogi Tomkowice – Strzegom. Decyzja ma zapaść po 15 lipca i liczymy na przychylność Wojewody – podsumowuje Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula.

 

   

   

 


 

 |  do góry  |