AKTUALNOŚCI
  

 

  
Bezpieczne wakacje 2013
(28.06.2013)

27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyła się, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policję w Świdnicy, konferencja pod nazwą „Bezpieczne akweny wodne – wakacje 2013”. W konferencji, oprócz Policji, wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Inspekcji Sanitarnej oraz delegaci z ośrodków sportu i rekreacji gmin z terenu powiatu świdnickiego. 

Konferencję rozpoczął i powitał zaproszonych gości Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Janusz Cygal po czym oddał głos nadkomisarzowi Robertowi Topolskiemu – koordynatorowi akcji „Bezpieczne Wakacje”, który w krótkiej prezentacji podsumował ubiegłoroczną akcję.

W roku ubiegłym akcją objęto 11 placówek, przeprowadzono 12 spotkań z organizatorami wypoczynku, 22 placówki związane z wypoczynkiem poddano kontroli, przeprowadzony 132 kontrole akwenów wodnych oraz 28 spotkań z rodzicami, dziećmi, młodzieżą i pedagogami – podsumowuje akcję nadkomisarz Robert Topolski. Kolejnym punktem konferencji było omówienie wszystkich zbiorników i akwenów wodnych na terenie powiatu oraz wskazanie punktów niebezpiecznych.

Omówienia dokonał naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Świdnicy podinspektor Adam Mazur. Następnie krótko omówiono najczęstsze przyczyny utonięć. Na koniec uczestnicy spotkania przedstawili stan przygotowań do sezonu wakacyjnego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobą w pobliżu akwenów wodnych oraz przedstawiono informacje o przygotowywanych i realizowanych przez KPP Policji w Świdnicy zadaniach związanych z bezpieczeństwem na terenach wodnych i przywodnych na terenie powiatu świdnickiego.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |