AKTUALNOŚCI
  

 

  
Zespół Szkół w Strzegomiu podczas Święta Granitu
(26.06.2013)

Święto Granitu Strzegomskiego dobiegło końca. Uczniowie ,nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół mają powody do dumy. Po pierwsze dlatego, że w tym roku aktywnie włączyliśmy się do obchodów tego święta. Już w piątek, w auli Zespołu Szkół odbył się wykład otwarty Firmy ATLAS COPCO na temat maszyn i urządzeń w górnictwie odkrywkowym, którego pomysłodawcą był Janusz Martyszewski. Wykład zaingurował Andrzej Mielko –prokurent firmy. W Zespole Szkół znajdowały się dwa punkty gry miejskiej (w pracowni górniczej i w pracowni Orange). 

Uczniowie Technikum Górnictwa Odkrywkowego, w rynku w oznakowanych koszulkach zachęcali mieszkańców do Granitowej Gry. Na naszym szkolnym boisku przed biegiem głównym (Strzegomska Dwunastka) odbyły się zawody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. To w naszej szkole zaplecze socjalne miało Bractwo Rycerskie. Po drugie, uczniowie naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca w konkursie „Historia granitem pisana” w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Kamil Kowalczyk, uczeń drugiej klasy Technikum Górnictwa Odkrywkowego przeprowadził ciekawy, rzeczowy wywiad z Stanisławem Sitarzem, wzbogacił go licznymi zdjęciami i zajął I miejsce. Uczeń trzeciej klasy Technikum Mechanicznego- Maciek Zawada świetnie opisał historię swojego dziadka, najstarszego pracującego ciągle w zawodzie sztygara i zajął trzecie miejsce. Opiekunami uczniów były Anna Spychalska, która sprawdzała prace pod kątem językowym i Renata Dziurla, która nadzorowała prace pod kątem merytorycznym. Dwa czołowe miejsca dla chłopaków z Technikum. Brawa i gratulacje. Po trzecie, i to jest najważniejsze, w Zespole Szkół odnaleziono kapsułę czasu. Od wielu lat znajdująca się w holu szkoły tablica z data 1874 budziła emocje i domysły. Jednak dopiero wówczas, gdy nauczyciel historii dr Marek Żubryd, tłumacząc kroniki strzegomskie, natknął się na informację, że w tym kamieniu umieszczono akt erekcyjny, przy ogromnym wsparciu Stanisława Sitarza i Krzysztofa Skolaka, rozpoczęto pracę nad wydobyciem kamienia. Po kilkunastu godzinach pracy udało się otworzyć wieko kamiennego sarkofagu, a naszym oczom ukazała się pięknie wykonana i zachowana kapsuła czasu. W tym miejscu serdecznie dziękujemy: Grzegorzowi Wańcowiczowi i Damianowi Sikorze z firmy Multistone Piotra Stopyry, oraz Krzysztofowi Sączowie, Krzysztofowi Radkowskiemu i Marianowi Wierzejskiemu, właścicielom firmy „Ślusarstwo-Żółkiewka” za ogrom pracy przy wydobyciu i otwarciu kapsuły czasu. Dokumenty umieszczone w kapsule zachowały się w stanie idealnym, wśród nich między innymi: program uroczystości związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego, dokument dotyczący powołania szkoły z 1870 roku, spis rajców miejskich, książka z wierszami Johanna Christiana Guntera, statut szkoły i organizacji działających w Strzegomiu, listy prywatne, sprawozdania szkolne, widoki z miasta, gazety lokalne, monety. Oczywiście postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę dla przyszłych pokoleń. Na wzór dokumentów złożonych w 1874 roku wszystko zostało starannie zapakowane i zalakowane.

Do kapsuły włożyliśmy:

  • Historię Zespołu Szkół od 1947r do czasów współczesnych, skan kroniki szkolnej z lat 1947-73, Statut Szkoły, „Chronik der Stadt Striegau 1889” – oryginał i tłumaczenie dr Marka Żubryda, tablo Dyrektorów od 1947r, wykaz nauczycieli ,uczniów, słuchaczy i pracowników w roku szkolnym 2012/2013, film promocyjny miasta „Strzegom-więcej możliwości”- wszystko na złotej płycie DVD przygotowanej przez nauczyciela ZS Strzegom Roberta Wójtowicza,
  • dokumentację fotograficzną – zdjęcia wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – przygotowaną przez Renatę Dziurlę,
  • monety obiegowe od 1 gr do 5 zł,
  • 7 granitów strzegomskich,
  • medal 770-lecia nadania praw miejskich dla Strzegomia,
  • podpisy wszystkich nauczycieli i pracowników- przygotowane przez Laurę Rychlik,
  • akt otwarcia kapsuły z przesłaniem dla przyszłych pokoleń- przygotowany przez Marzennę Łaciuk,
  • lokalną prasę: „Gazetę Strzegomską”, „Strzegom Nasze Miasto”, „Flesz Wydarzeń”, „Wiadomości Gminne”
    widokówki ze Strzegomia i kilka innych ciekawostek.

Było o tym głośno w mediach- telewizji, Internecie, a także w lokalnej prasie. To fantastyczna promocja naszej szkoły, a przy okazji także Strzegomia. Kolejne święto granitu za rok, a my odliczamy dni do wakacji. Wszystkim naszym uczniom życzymy, by były niezapomniane, pełne słońca i wspaniałych chwil. Pełni sił wracajcie na Krótką 6 we wrześniu.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |