AKTUALNOŚCI
  

 

  
Początek transgranicznej edukacji w Zespole Szkół w Strzegomiu
(25.06.2013)

19 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Strzegomiu miało miejsce doniosłe spotkanie przedstawicieli polskiej i niemieckiej branży kamieniarskiej, mające na celu rozpoczęcie projektu kształcenia uczniów naszej szkoły na terytorium Niemiec. 

W wielogodzinnej dyskusji wzięli udział: Bogusław Sulima, Stanisław Sitarz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, również pracownik Zespołu Szkół, Tomasz Żółkiewicz – reprezentujący firmę Tempus Polska – pełnomocnik Spółki do spraw projektu „Transgraniczna współpraca, wymiana doświadczeń i edukacja w branży kamieniarskiej”, Andreas Vogel – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dziedzinie Rzemiosła i Konserwacji Zabytków ze Zgorzelca, Hilke Domsch – przedstawicielka firmy „Geokompetenz” we Freibergu, Dorota Sozańska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz Laura Rychlik – nauczycielka języka niemieckiego – koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół. Spotkanie było bardzo obiecujące i dało nowe wymierne możliwości dokształcania uczniów Technikum Górnictwa Odkrywkowego za granicą. Plany projektu zakładają praktyki w Niemczech oraz zdobycie europejskiego certyfikatu w zakresie ukończonego kształcenia w dziedzinie konserwacji zabytków oraz rzemiosła kamieniarskiego. Projektem mają zostać objęci uczniowie klasy pierwszej technikum górnictwa odkrywkowego, którzy rozpoczną edukację we wrześniu 2013. Istotną sprawą jest finansowanie projektu w większości przez naszych partnerów z Niemiec, dlatego też nasi uczniowie nie musieliby ponosić dużych kosztów. Dyrekcja Zespołu Szkół zorganizuje uczestnikom przedsięwzięcia zindywidualizowany tok nauki, tak, aby nie miały miejsca żadne niedogodności oraz przerwy w nauce przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nawiązanie współpracy z Niemieckim Związkiem Pracodawców Branży Kamieniarskiej zakłada znaczące efekty nie tylko na ten rok, ale na okres najbliższych trzech lat. Ponadto gwarantuje możliwość znalezienia pracy w polskich i niemieckich zakładach rzemiosła kamieniarskiego oraz dalsze szanse kształcenia w Niemczech. Absolwenci naszego technikum po ukończeniu szkoły mieliby więc nie tylko uprawnienia zawodowe w obszarze górnictwa odkrywkowego, ale też certyfikat uprawniający do rzemieślniczej pracy w kamieniu surowym.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |