AKTUALNOŚCI
  

 

  
Kolejne środki unijne dla Powiatu Świdnickiego
(21.06.2013)

 

Kolejnym sukcesem zakończyło się aplikowanie Powiatu Świdnickiego o środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Tym razem decyzją XI Euroregionalnego Komitetu Sterującego projekt pn. "Zdrowie ma smak. Produkty regionalne polsko - czeskiego pogranicza" został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 3. 

Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 11 525,15 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 13 559,00 euro. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy mieszkańców polsko - czeskiego pogranicza w zakresie zasad racjonalnego odżywiania i zrównoważonej diety oraz propagowania idei tzw. zdrowej żywności. Będzie on realizowany przede wszystkim poprzez udział mieszkańców w działaniach odbywających się w ramach projektu tj. targach żywności prozdrowotnej i regionalnej organizowanych po obu stronach granicy oraz działaniach edukacyjnych w trakcie i po zakończeniu targów mających na celu dostarczenie wiedzy nt. wpływu "zdrowej" żywności na zdrowie człowieka oraz wpływu sposób odżywianie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku, liczymy że jego realizacja przyniesie wiele korzyści grupie docelowej tj. mieszkańcom pogranicza polsko - czeskiego. "Zdrowie ma smak. Produkty regionalne polsko - czeskiego pogranicza" jest projektem lustrzanym do projektu czeskiego partnera - Novego Mesta nad Metuji "Zdrowie ma smak. Produkty regionalne czesko - polskiego pogranicza", który aktualnie czeka na dofinansowanie.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |