AKTUALNOŚCI
  

 

  

Konferencja "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego w Powiecie Świdnickim"
(18.06.2013)


W piątek, 14 czerwca, w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy odbyła się konferencja pod nazwą "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego w Powiecie Świdnickim". Konferencja była częścią podsumowania unijnego projektu "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku", w którym, oprócz powiatu świdnickiego, brało udział 9 powiatów z Dolnego Śląska. 

Projekt wart 65 milionów złotych obejmował doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dolnośląskich szkół zawodowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatów biorących udział w projekcie, delegacja Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół, wójtowie, burmistrzowie i prezydent oraz przedstawiciele pracodawców i firmy z terenu powiatu świdnickiego. Zaproszonych gości powitał Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. W ramach konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali między innymi Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Świdnickiego Starostwa Stanisław Szelewa, który mówił o rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie świdnickim. Konferencja zakończyła się przejazdem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, gdzie zaproszeni goście mogli osobiście obejrzeć zakupiony sprzęt, którego wartość dla samego powiatu świdnickiego opiewała na kwotę 9,5 mln. złotych.

Projekt "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego i budżetów Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Priorytet: VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja").

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |