AKTUALNOŚCI
  

 

  
Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej Dolnego Śląska
(06.06.2013)

W dniu 7 czerwca 2013 r. odbędzie się Pierwsze Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej Dolnego Śląska. Spotkanie organizowane jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. 

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy, którego pracownicy podjęli wyzwanie zorganizowania spotkania kadry zarządzającej i specjalistów OIK w celu zintegrowania środowiska i wymiany doświadczeń. Uznając istotną rolę Ośrodków Interwencji Kryzysowej/Zespołów Interwencji Kryzysowej w całym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczymy, że to czerwcowe spotkanie będzie dobrym początkiem systematycznej współpracy służącej wzajemnemu wsparciu oraz wypracowaniu standardów skutecznej pomocy.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Skłodowskiej - Curie 7, sala 225 (II piętro)

 

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 - 10.30 Rozpoczęcie seminarium - Marta Waniszewska - starszy inspektor wojewódzki, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10.30 - 11.00 Interwencja kryzysowa - podstawowe zagadnienia - Beata Oleksy - koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

11.00 - 11.45 Przerwa

11.45 - 12.15 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w aspekcie praktycznym, na przykładzie Stowarzyszenia Monar Dom Samotnych Matek
z Dziećmi w Ścinawie.

12.15 - 12.45 Dyskusja

12.45 - 13.15 Superwizja w interwencji kryzysowej - Małgorzata Czerwińska - terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

13.15 - 13.45 Dyskusja

13.45 - 14.00 Zakończenie seminarium

 

 


 

 |  do góry  |