AKTUALNOŚCI
  

 

  
Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku rozstrzygnięty.
(15.05.2013)

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Świdnickiego w dniu 14 maja 2013 roku rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Do rozdysponowania była kwota 15 tysięcy złotych. Swoje propozycję złożyły 4 organizacje reprezentujące sektor pozarządowy.

 

Lp

NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA

Wysokość przeznaczonych środków publicznych 
(w zł)

1.

LIGA KOBIET POLSKICH KOŁO W ŚWIDNICY

FESTYN „MAMA, TATA I  JA”

4.000,00

2.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOBROMIERZA

FESTIWAL DobroBlues

3.400,00

3.

FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIGO

KONCERT MŁODZIEŻY MIĘDZYNARODOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ ”ANPFIFF EUROPA”                        

5.600,00

4.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW  POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

2.000,00

 

 RAZEM

 15.000,00

 

 


 

 |  do góry  |