AKTUALNOŚCI
  

 

  
Koniec naboru wniosków do programu "Aktywny Samorząd"
(14.05.2013)

UWAGA STUDENCI - 31 maja 2013 r. kończy się nabór wniosków do programu "AKTYWNY SAMORZĄD". Z dniem 31 maja br. kończy się termin na składanie wniosków w semestrze letnim na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przypominamy

Wsparcie, które można uzyskać w tym obszarze obejmuje:
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -
w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, parter pok. 9
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl  - zakładka "projekty i programy", Aktywny samorząd
www.pfron.org.pl  

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |