AKTUALNOŚCI
  

 

  
Stypendium Marszałka
(10.04.2013)

5 kwietnia 2013r. odbyła się uroczystość wręczania Listów Gratulacyjnych przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Małonia, stypendystom w realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 programie pn.” Dolnośląski Program Stypendialny- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stypendystami II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy zostali:

  1. Bortkiewicz Mateusz
  2. Łechtańska Alicja
  3. Stojak Aleksandra
  4. Stuła Tomasz

Stypendystami I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy zostali:

  1. Sudoł Paulina
  2. Olczak Sandra

Stypendystami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy został:

  1. Głowacki Gracjan

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast, ograniczenie istniejących barier edukacyjnych, a także umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |