AKTUALNOŚCI
  

 

  
Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa zaprasza na szkolenia.
(08.04.2013)

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl szkoleń.

CEL:
Realizacja cyklu szkoleń przyczyni się do zwiększenia współpracy międzypokoleniowej pomiędzy seniorami a młodszym pokoleniem, dzięki działaniom edukacyjnym, wykorzystującym jednocześnie różne potencjały tych grup społecznych.

Oferujemy cykl BEZPŁATNYCH szkoleń z zakresu:

 • zewnętrzne źródła finansowania firmy. Leasing i dzierżawa. Franchising. Kredyt bankowy i pozabankowy;
 • kontrola finansów (konto bankowe, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie przepływem gotówki);
 • rozliczenia podatkowe;
 • użytkowanie komputera;
 • korzystanie z programów komputerowych;
 • korzystanie z Internetu, w tym:
  · płacenie rachunków,
  · nawiązywanie kontaktów,
  · przeglądanie stron internetowych,
  · obsługiwanie poczty e-mail,
  · korzystanie z komunikatorów (na przykład rozmowy z użyciem kamery),
  · załatwianie spraw urzędowych.

GRUPA DOCELOWA:

Cykl szkoleń skierowany jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego:

 • seniorów przedsiębiorców w wieku 60+,
 • osób do 35 roku życia, zakładających lub planujących założyć działalność gospodarczą
 • młodych menadżerów/ kierowników na stanowisku kierowniczym nie dłużej niż 4 lata.

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego m.in. w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1A,
 • dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej lub pocztą elektroniczną na adres projekt@siph.pl,
 • przedłożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • spełnienie kryterium wieku (w przypadku seniorów: 60+; w przypadku młodzieży: wiek do 35 roku życia, zakładanie lub planowanie założenia działalności gospodarczej i/ lub praca na stanowisku menadżera/ kierownika nie dłużej niż 4 lata).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z :
Magda Myrta
E-mail projekt@siph.pl 
Tel.: 74/ 8535009, Faks: 74/ 8569388


PLIKI DO POBRANIA:


 

 |  do góry  |