AKTUALNOŚCI
  

 

  
Szkolenie dla nauczycieli
(09.04.2013)

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim Dolnego Śląska do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Wymiany międzynarodowe kluczem do sukcesu szkoły"

Celem szkolenia jest:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska,
 • podniesienie konkurencyjność szkół z obszarów wiejskich,
 • przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu inicjowania, budowania, finansowania i koordynowania współpracy międzynarodowej,
 • pomoc w nawiązaniu międzynarodowych partnerstw szkolnych

Indywidualne korzyści z udziału w szkoleniu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych z zakresu inicjowania, budowania i koordynowania współpracy międzynarodowej,
 • umiejętność organizacji i realizacji programu międzynarodowych wymian szkolnych,
 • poznanie tajników nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
 • rozwój umiejętności z zakresu edukacji nieformalnej i interkulturowej ,
 • umiejętność pozyskiwania i rozliczania środków finansowych niezbędnych do realizacji międzynarodowych wymian szkolnych

Miejsce szkolenia:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze (krzyzowa.org.pl)

Forma szkolenia (48 godzin):
3 dwudniowe zjazdy, obejmujące pełne wyżywienie i zakwaterowanie w kompleksie pałacowym w Krzyżowej (www.krzyzowa.pl) :

 • Termin zjazdu I grupy (15 osób):   12-13.04.2013, 26-27.04.2013, 10-11.05.2013
 • Termin zjazdu II grupy (15 osób):  26-27.04.2013, 24-25.05.2013, 26-27.05.2013

Koszt:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (POKL, priorytet IX, działanie 9.4.)

Ilość miejsc ograniczona:

 • maksymalnie 60 uczestników podzielonych na 4 grupy.
 • w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 nauczycieli z jednej szkoły.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej fundacji "Krzyżowa" w zakładce aktualności, i przesłanie go na adres anna.kiepura@krzyzowa.org.pl  
lub faxem pod numer: 74 85 00 305

 


 

 |  do góry  |