AKTUALNOŚCI
  

 

  
Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

(05.04.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do skorzystania z możliwości wizyty w siedzibie Centrum w sobotę 13 kwietnia br.

W tym dniu osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje nt. projektu systemowego "DROGA DO AKTYWNOŚCI", w ramach którego, poprzez kompleksowe wsparcie doskonalenia się, można podnieść swoje kwalifikacje, wzmocnić wiarę we własne siły i poczuć się pewniej w relacjach z innymi ludźmi.

Będzie można również zdobyć wiedzę nt. dofinansowań ze środków PFRON realizowanych
w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz uzyskać informację nt. pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD", umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez m. in. skorzystanie
z dofinansowania szkolenia czy uzyskanie pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dyżur pracowników Centrum odbywać się będzie w tym dniu w pok. Nr 9 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |