AKTUALNOŚCI
  

 

  
Rusza kolejna edycja programu "AKTYWNY SAMORZĄD"
(04.04.2013)

Powiat Świdnicki rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJACE OBSZARY WSPARCIA:

1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
2. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
2. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • Moduł I: w trybie ciągłym od 27 marca do 31 sierpnia 2013 r.
    w uzasadnionych przypadkach losowych: do 30 września 2013 r.
  • Muduł II: od 27 marca do 31 maja 2013 r. (semestr letni)
    od 01 lipca do 30 września 2013 r. (semestr zimowy)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, parter pok. 9

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
tel. 74 851 50 21 
www.pcpr.swidnica.pl   www.pfron.org.pl 

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |