AKTUALNOŚCI
  

 

  
Spotkanie dotyczące ratownictwa medycznego
(22.03.2013)

W dniu 18 marca br. na zaproszenie Wicewojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, którego uczestnicy omawiali zagadnienia związane z funkcjonowaniem i planowanymi zmianami w organizacji państwowego ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim. 

   

W spotkaniu, które prowadził Pan Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski wraz z Panią Ewą Mańkowską - Wicewojewodą Dolnośląskim uczestniczyli między innymi: zastępca dyrektora DOW NFZ, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, starostowie i przedstawiciele starostw powiatowych, dyrektorzy szpitali w których funkcjonuje SOR oraz dyrektorzy jednostek pogotowia ratunkowego. Powiat Świdnicki reprezentowali: Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu, Zbigniew Okarmus - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, dyrektor świdnickiego pogotowia Małgorzata Jurkowska wraz z zastępcą dyrektora ds. medycznych Tomaszem Derejem oraz Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy - Grzegorz Kloc. W trakcie spotkania przedstawiono strukturę ratownictwa medycznego i systemu powiadamiania ratunkowego, z uwzględnieniem funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Omówiono również najbliższe zamierzenia i projektowane przez władze województwa zmiany w organizacji systemu powiadamiania ratunkowego na terenie województwa dolnośląskiego. Uczestnicy spotkania postulowali podjęcie dalszych działań dot. zmian w funkcjonowaniu ratownictwa medycznego zmierzających do utrzymania publicznego charakteru systemu. W trakcie spotkania Wojewoda Dolnośląski odniósł się do wszystkich zgłaszanych wniosków i postulatów. Wojewoda Dolnośląski poinformował, że przygotuje wniosek do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o aneksowanie dotychczas zawartych umów ze świadczeniodawcami do 2015 roku, kontynuowane będą prace nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego oraz nad rozmieszczeniem centrów powiadamiania ratunkowego w województwie. Ostateczna decyzja dot. zatwierdzenia planu wojewódzkiego i lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego należy do Ministra Zdrowia.

Spotkania, na których omawiano powyższe zagadnienia i postulowano utrzymanie publicznego systemu ratownictwa medycznego z udziałem lokalnych parlamentarzystów, władz powiatu świdnickiego i licznej rzeszy przedstawicieli organizacji związkowych działających w jednostkach pogotowia ratunkowego odbyły się w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w listopadzie ubiegłego roku i w marcu 2013 r.

fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

 


 

 |  do góry  |