AKTUALNOŚCI
  

 

  
Współpraca Zespołu Szkół w Żarowie z biznesem i uczelniami wyższymi
(13.03.2013)

W dniu 5 marca 2013 r. w siedzibie przedsiębiorstwa Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. odbyło się spotkanie dyrektora szkoły Pani Doroty Jasztal z Zarządem reprezentowanym przez Panią Katarzynę Klimowicz – Prezesa i Pana Sławomira Kłósek – Wiceprezesa oraz z dr. hab. inż. Jackiem Szczerbą, profesorem AGH w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. 

Spotkanie dotyczyło uruchomienia, a właściwie reaktywowania po kilku latach klasy o profilu technik technologii ceramicznej. Dolny Śląsk to zagłębie surowców ceramicznych, ale i firm produkujących wyroby ceramiczne. Wśród nich PCO „Żarów” S. A. jest światowym liderem w produkcji materiałów ogniotrwałych. Okazuje się, że w tej branży zaczęło brakować wykwalifikowanych pracowników technicznych, informatyków z odpowiednią wiedzą merytoryczną jak i „białych murarzy” do montażu materiałów ogniotrwałych w piecach.

Rozpoczęcie współpracy szkoły z firmami ceramicznymi i AGH w Krakowie ma zaowocować stworzeniem w roku szkolnym 2014/2015 klasy technika technologii ceramicznej pod patronatem PCO „Żarów” S.A. i AGH w Krakowie. W ramach tej klasy mamy zamiar wspólnie z pracownikami naukowymi szacownej uczelni opracować innowację pedagogiczną, która pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do studiowania na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w AGH bądź podjęcia pracy w firmie ceramicznej. Zapraszamy do obserwacji strony, na której będziemy umieszczać na bieżąco postęp prac nad reaktywacją wyżej wymienionego kierunku.

Zespół Szkół w Żarowie

 

 


 

 |  do góry  |