AKTUALNOŚCI
  

 

  
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach w hołdzie ,,Żołnierzom Wyklętym''
(05.03.2013)

W piątek 1 marca 2013r. w wielu polskich miastach odbywały się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ,,Wyklęci" to nasi przodkowie, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i walczyli z sowietyzacją Polski, nie zważając na niebezpieczeństwo- w ten sposób zapisali się na kartach historii i przede wszystkim w pamięci innych.

Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach już po raz trzeci odbyło się widowisko słowno-muzyczne zorganizowane przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. W tym roku współorganizatorami tej uroczystości były również MDK i Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach. Zgromadzonych gości przywitała pani Aneta Sterna. ,,Osuszył czas mokradła krwi, czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było w wojny dni, za takich kraj oddawać życie" (Leszek Czajkowski, Żołnierze Wyklęci)-takim słowami młodzież z LO rozpoczęła niezwykłą inscenizację, w czasie której uczniowie przybliżyli wszystkim losy i sylwetki żołnierzy- cichych bohaterów. Nie zabrakło autorskich, interesujących interpretacji wierszy i wzruszających piosenek. Doskonałym tłem dla całej uroczystości były wyświetlane filmy i teledyski, które jeszcze bardziej wzmocniły wrażenia artystyczne i nadały charakteru widowisku. Była to niezwykle ciekawa, niecodzienna lekcja historii, nad której przygotowaniem czuwali nauczyciele liceum-pani Irena Horbaczewska i pan Mariusz Motak. 

Po występie przemówienie wygłosił jeden z inicjatorów przedsięwzięcia-pan mecenas Ireneusz Zyska- absolwent świebodzickiego LO. Wyraził on wielką aprobatę i podziw, podziękował także młodzieży, która w piątkowe popołudnie, poświęcając swój czas, przyszła, by wspólnie uczcić pamięć walczących żołnierzy. Pan Ireneusz Zyska przybliżył historię kilku takich bohaterów. Zwrócił uwagę na fakt, jak istotne są takie uroczystości. Przypominają bowiem, że teraz możemy żyć w wolnym kraju, to wielka wartość, której na co dzień nie dostrzegamy. Musimy o tym pamiętać, gdyż ,,każdy ma w sobie coś z żołnierza", jesteśmy bowiem odpowiedzialni za to, co po sobie pozostawimy. Pani dyrektor LO Elwira Podhalicz zabierając głos podziękowała zaangażowanym w inscenizację i podkreśliła, jak ważne jest budzenie w młodzieży postaw patriotycznych. Takie przedsięwzięcia kreują w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności i przynależności. Wśród publiczności, oprócz uczniów i mieszkańców Świebodzic, znalazło się wielu gości- m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Łukasz Kwadrans i radny RM pan Leszek Podhalicz. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to czas, w którym wspominamy niedawno zmarłego pułkownika Władysława Supronia- mieszkańca Świebodzic i żołnierza AK. Dlatego też przedstawicielki liceum -przewodnicząca SU i sekretarz SU złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie pana pułkownika. Piątkowa uroczystość była istotnym wydarzeniem w życiu całego miasta, ponieważ młodzi mieszkańcy-uczniowie wykazali się wielką inicjatywą i zaangażowaniem. Przy współpracy z nauczycielami LO i Miejskim Domem Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowali obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To nie tylko lekcja historii i pamięci o poległych bohaterach, ale też nauka współodpowiedzialności i człowieczeństwa. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy w MBP na ul. Świdnickiej. A pani Anecie Sternie z MDK-u dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Weronika Stolarczyk
Rzecznik Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

 

   

 


 

 |  do góry  |