AKTUALNOŚCI
  

 

  
Nowa schetynówka w powiecie uzyskała dofinansowanie
(26.02.2013)

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2013 r. z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

Tylko osiem powiatów, w tym powiat świdnicki,  z Dolnego Śląska otrzyma dofinansowanie w ramach ww. programu - mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 2922 D od miejscowości Granica (od drogi krajowej nr 5) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2921 D. Długość przebudowanego odcinka wynosić będzie 1,52 km. Szczegóły remontu to: przebudowa jezdni (ok. 8207 m2) z poszerzeniem do 5,5 – 6 m, wykonanie zjazdów bitumicznych, odtworzenie odwodnienia, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach wskazanych przez projektanta, rozbiórka elementów dróg i przepustów – wymienia Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński. 

Całość inwestycji wyceniono na prawie na 2 mln. 500 tys. złotych, z czego 1 mln. 200 tys. pochodzić będzie z budżetu Gminy Strzegom. Rozpoczęcie prac zaplanowano na kwiecień a ich zakończenie na lipiec tego roku. Aktualnie przygotowywane są materiały do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2883D z drogą 2921 D ul. Jeleniogórską w Strzegomiu ". Dokumentacja obejmować będzie przebudowę skrzyżowania z dostosowaniem do parametrów odbywającego się tam ruchu pojazdów ciężarowych, odwodnieniem skrzyżowania oraz ułożeniem nowej nawierzchni – podsumowuje Sabina Cebula.

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |