AKTUALNOŚCI
  

 

  
Skuteczny apel powiatu
(25.02.2013)

14 lutego ogłoszono wynik konkursu uzupełniającego na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym. Wygrała firma "Reh- Med", która rehabilitacje będzie przeprowadzać w nowoczesnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Pileckiego 3. Konkurs został przeprowadzony ponownie (po interwencji powiatu świdnickiego) przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. 

W pierwszym (ogłoszonym w grudniu) konkursie ofert, z terenu powiatu świdnickiego wybrano tylko jedną tego typu placówkę prowadzoną przez Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej "Helios" w Strzegomiu. Ponieważ nie zapewniało to odpowiedniej dostępności do cieszących się dużą popularnością świadczeń, powiat świdnicki zdecydował się na interwencję i wystąpienie z pismem do Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Poparcie starań firmy "Reh- Med" i prośba o przyznanie kontraktu na uruchomienie dziennego oddziału rehabilitacji dla dzieci w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych były uzasadnione możliwością korzystania z bardzo potrzebnego zakresu usług medycznych, zwłaszcza przez podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych. 

Uruchomienie dziennego oddziału rehabilitacji dla dzieci pozwoliłoby w sposób kompleksowy i ciągły prowadzić rehabilitację dla uczniów szkoły i innych zainteresowanych pacjentów i nie narażałoby często poważnie chorych dzieci i ich rodziców na konieczność dojazdów do innych ośrodków- apelowała Wicestarosta Alicja Synowska. W konkursie uzupełniającym na świadczenie usług w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym po raz kolejny zakontraktowano również świadczenia udzielane w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy.

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

 


 

 |  do góry  |