AKTUALNOŚCI
  

 

  
Wydział Komunikacji , Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. Jak działa? Jakie zmiany?
(22.02.2013)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych to jeden z najbardziej obleganych wydziałów Starostwa Powiatowego w Świdnicy. To tutaj rejestrujemy pojazdy, wyrabiamy prawo jazdy czy zgłaszamy sprzedaż pojazdu. Dlatego chcielibyśmy w skrócie przybliżyć działalność tego wydziału, z którym prędzej czy później zetknie się każdy z nas lub ktoś z naszych bliskich.

Szczegółowe zadania, którymi zajmuje się wydział dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Wymienić ich wszystkich nie sposób, gdyż jest ich całe mnóstwo. Chcielibyśmy jednak spróbować scharakteryzować działalność tej komórki na przestrzeni lat 2007 - 2012. W ciągu 6 lat w Wydziale wydano przeszło 150 tys. decyzji dotyczących rejestracji pojazdów. Na dzień 28 stycznia 2013 roku w powiecie świdnickim zarejestrowanych było ponad 111 tysięcy pojazdów. Rocznie rejestrowanych jest od około 24 tysięcy pojazdów do prawie 27,5 tysiąca. Takie apogeum rejestracyjne przeżywaliśmy w roku 2008. Najmniej pojazdów zarejestrowano, pewnie z powodu nadciagającego kryzysu, w roku ubiegłym. W 2012 roku było to liczba 23 933 tysięcy pojazdów.


Rejestracja pojazdów - wydane decyzje

W analogicznym okresie 2007 - 2012 zgłoszono zbycie 27 tysiąca pojazdów. Jasno więc widać, że mieszkańcy powiatu znacznie częściej rejestrują niż wyrejestrowują pojazdy. Widać to wyraźnie po liczbie zarejestrowanych pojazdów, którą przytoczyliśmy wyżej. Przypomnijmy, stan na 28 stycznia 2013 to ponad 111 tys. zarejestrowanych pojazdów. Na koniec roku 2007 była to liczba 85 tys., 2008 rok zamknął się liczbą 92 tysięcy, 2009; 95 tysięcy, 2010; 99 tysiącami a 2011; 103 tysiącami.


Liczba zarejestrowanych pojazdów w powiecie świdnickim

Jeśli chodzi o wydawanie praw jazdy to utrzymuje się ono na poziomie 2.244 (rok 2011) do 3.273 w roku 2009. Ciekawe jak decyzja o zmianie egzaminu na prawo jazdy wpłynie na dynamikę wydawania tego dokumentu. Ale na takie dane jeszcze będziemy musieli zaczekać.


Wydawanie prawa jazdy

W 2012 roku widzimy także wyraźny wzrost wydania wtórników praw jazdy kategorii C i D. Jak wyjaśniają nam merytoryczni pracownicy wydziału spowodowane to było likwidacją tak zwanych "świadectw kwalifikacji" dla kierowców zawodowych. Poświadczenie o nabytych kwalifikacjach, tzw. kod 95 znajduje się teraz na dokumencie prawa jazdy. Zmiana przepisów spowodowała znaczny wzrost wydawania wtórników praw jazdy dla kierowców zawodowych. Wtórników takich w roku 2011 wydano ok 1800 a w roku 2012 już ponad 2870.


Wymiana praw jazdy / wydanie wtórnika (kat. C i D - kod 95)

Kolejną ważną zmianą przepisów, która wpłynęła na znaczny wzrost prowadzonych postępowań przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, było nałożenie na powiaty obowiązku prowadzenie postępowań związanych z usuniętymi z drogi pojazdami. W roku 2012 postępowań takich przeprowadzono 226 przy 74 w roku 2011. Z dniem 19 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami, nakłada on na starostwa wiele nowych obowiązków.

Należą do nich między innymi:

 • obowiązek corocznej kontroli pozostających w ewidencji starostwa ośrodków szkolenia kierowców. Na terenie powiatu znajduje się 58 takich ośrodków;
 • prowadzenie analizy statystycznej zdawalności w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych;
 • podawanie do publicznej wiadomości wskaźników zdawalności egzaminu na prawo jazdy;
 • monitorowanie zatrudnienia instruktorów w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych;
 • ewidencjonowanie i weryfikowanie doskonalenia zawodowego instruktorów;
 • ewidencjonowanie wykładowców;
 • ewidencjonowanie informacji z ośrodków szkoleniowych dotyczących m. in. prowadzonych szkoleń, egzaminów wewnętrznych;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkoleniowe;
 • do końca 2014 roku planowana jest wymiana praw jazdy (kod 95)
 • ewidencjonowanie punktów karnych kierowców;
 • ewidencjonowanie kar kierowców w okresie próby (2 lata - 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo)

Na koniec chcielibyśmy poinformować o jeszcze jednej ważnej zmianie, która już niedługo zostanie wprowadzona w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych. Do tej pory wydział był nieczynny w środy, jednak wychodząc na przeciw prośbom klientów zmieniono ten zapis i od kwietnia czynny będzie także w każdą środę, od godziny 11 do 14.30.

 


 

 |  do góry  |