AKTUALNOŚCI
  

 

  
Powiat wnioskuje o karetkę specjalistyczną
(20.02.2013)

Powiat Świdnicki energicznie wspiera działania dyrektora SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w sprawie zwiększenia ilości dobokaretek w naszym rejonie operacyjnym wraz z możliwością przekształcenia zespołu "P" stacjonującego w Strzegomiu w zespół "S". Obecnie zakontraktowanych jest 5 dobokaretek, w tym 2 "S" i 3 "P". 

Starania w tym zakresie czynione były od lat. Niestety, jak potwierdza Pani Alicja Synowska - Wicestarosta Świdnicki sprawa jest trudna i wymaga dokonania przez Wojewodę Dolnośląskiego zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego, który zatwierdza Minister Zdrowia oraz zapewnienia zwiększonego finansowania zespołu specjalistycznego.

W tej sprawie kierowane były wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego, prowadzone rozmowy z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwracano się o pomoc do lokalnych posłów i Pana Zbigniewa Szczygła - pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Bezpieczeństwa - dodaje Pani Alicja Synowska.

Poparcie dla czynionych starań wyraziła też Komisja Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Świdnicy kierując stosowne wystąpienie do Pana Aleksandra Marka Skorupy - Wojewody Dolnośląskiego.

Władze Powiatu Świdnickiego liczą, że te działania przyniosą pozytywny skutek, co pozwoli zapewnić mieszkańcom Strzegomia i okolic jeszcze lepszą i szybszą pomoc ze strony specjalistycznego zespołu ratunkowego w obsadzie, którego dyżur pełnił będzie lekarz posiadający wymagane kwalifikacje. Pozwoliłoby to na znaczne podniesienie bezpieczeństwa tej części mieszkańców Powiatu Świdnickiego zwłaszcza, że w Strzegomiu nie ma zlokalizowanych żadnych łóżek szpitalnych, a odległość z miejscowości najdalej położonych w Gminie Dobromierz obsługiwanych przez zespół stacjonujący w Strzegomiu wynosi do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "Latawiec" w Świdnicy lub Szpitala "Mikulicz" w Świebodzicach ponad 30 km - podkreśla Pani Sabina Cebula - Etatowy Członek Zarządu.

Ponadto, dodaje Pani Sabina Cebula, w Strzegomiu i okolicach znajdują się liczne kopalnie granitu i zakłady przetwórstwa kamiennego, gdzie dochodzi do wielu wypadków z rozległymi obrażeniami ciała oraz przebiegają: droga krajowa nr 5, droga wojewódzka nr 374, na których dochodzi jak wskazuje statystyka do wielu często groźnych kolizji drogowych.

Jak informuje Wicestarosta Świdnicki - Alicja Synowska wniosek w sprawie zapewnienia karetki specjalistycznej dla podstacji Pogotowia w Strzegomiu zyskał aprobatę Wojewody Dolnośląskiego i został skierowany do Ministra Zdrowia.

Zbigniew Okarmus
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 


 

 |  do góry  |